Back

ⓘ Билим берүү - – системалуу илим билимдерди берүү жана алуу процесси. Билим берүү мазмуну боюнча эң татаал түшүнүктөрдүн катарына кирет. Биринчиден, билим алуу к ..                                               

Техникалык билим берүү

Техникалык билим берүү - өнөр жай, курулуш, транспорт, байланыш, айыл чарба жана токой чарбасы үчүн инженер, тех. кадрларды даярдоо. Атайын Техникалык билим берүү менен катар жардамчы жана жалпы Техникалык билим берүү да бар. Анын максаты - жогорку окуу жайлардын студенттерине жана атайын орто окуу жайлардын окуучуларына илимдин, маданияттын тармактарында колдонулуучу машина, аппарат, механизм, башкаруунун автоматтык каражатын пайдаланууга зарыл билим жана ыкмаларды үйрөнүү үчүн тех. билим берүү. Жардамчы Техникалык билим берүүгө университеттердин геол., хим., физ., биол. ж. б., айыл чарба ...

                                               

Кошумча билим берүү

Кошумча билим берүү – окуу планынан тышкары билим берүүнүн бир түрү. Кошумча билим алган адам экинчи бир адистикке ээ болот. Кошумча билим өзгөчө адистер жетишпеген учурда өтө зарыл.

                                               

Ачык билим берүү

Ачык билим берүү - академиялык талаптарсыз билим берүү жана адатта ал онлайн түрүндө сунуш кыланат. Ачык билим берүү окууга өткөнгө жана салттуу түрдө формалдык билим берүүнүн системалары сунуш кылган окутууга киргенге мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. "Ачык билим берүүнүн" тандоосу институттук окутууга негизделген окуу процессине катышуу мүмкүнчүлүктөрүнө тоскоолдук кылган бөгөөттөрдү алып таштаганга жардам кылат. "Ачыкка" тандоо - окуу процессине катышууга укугу бар экенин таанууга жана андагы мүмкүнчүлүктөрдү алууга тоскоолдуктарды алып таштоо үчүн болот. Ачыктыктын же билим берүүнүн "ачык" бо ...

                                               

Ачык билим берүү булактары

Ачык билим берүү булактары - эркин, жеткиликтүү, ачык лицензиялашкан тексттер, массалык маалымат каражаттары жана башка санариптик активдер. Алар окутуу жана үйрөнүү, баалоо жана аңдоо, ошондой эле изилдөө максаттары үчүн пайдалуу. Бул ачыктык кыймылы сырттан окуу / аралыктан окуудагы негизги тенденция. OERде файлдардын ачык форматтарын универсалдуу колдонуу жок. Ачык билим берүү булактарын өнүктүрүү жана жылдыруу көп учурда альтернативдүү же кеңейтилген билим берүүчү парадигманы көрсөтүүнү каалоодон улам болот.

                                               

Кесиптик башталгыч билим берүү

Кесиптик башталгыч билим берүү – негизги же жалпы орто билимдин базасында коомдук пайдалуу ишмердүүлүктүн негизги багыттары боюнча адистикке ээ эмгектин жумушчуларын негизги же жалпы билим берүү базасында 10 пайыздан ашык эмес, ал эми жетүүгө кыйын жана алыскы аймактарда – 15 пайыздан ашык эмес даярдоо.

                                               

Аялдардын билим алуу укугу

Билим берүү - инсанды, коомду жана мамлекетти ар тараптан өнүктүрүү максатында үзгүлтүксүз, тутумдук тарбиялоо жана окутуу процесси, ал билим алуучулардын жетишкендиктерин мамлекет белгилеген билим берүү деңгээлдери менен баалоо менен коштолот. Билим алуу укугу - адамдын азыркы мезгилдин шарттарында кадыресе жашоо жүргүзүшү үчүн талап кылынган, мамлекет камсыз кылган билимдин, жөндөмдөрдүн жана шыктардын көлөмүнө ээ болуу укугу. Ал ар бир адамдын негизги укуктарынын бири болуп саналат. Бул укук Адам укуктарынын жалпы декларациясында жарыяланып, Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар ...

                                               

Жогорку билим

Жогорку билим – системалаштырылган билимдердин жана практикалык көндүмдөрдүн биримдиги. Жогорку билим илимдин, техниканын жана маданияттын акыркы жетишкендиктерин колдонуу жана чыгармачылык менен өнүктүрүү аркылуу даярдык профили боюнча теоретикалык жана практикалык маселелерди чечүүгө жардам берет. Жогорку билим термини о. эле экономика, илим, техника жана маданият тармактары боюнча жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо дегенди түшүндүрөт.

                                               

Ачык билим

Ачык билим – бул ар ким колдоно алган, кайталап пайдаланып, юридикалык, коомдук же технологиялык чектөөсүз тарата ала турган билим. Ачык билимдер - ачык иштеген нерсени өндүрүп жана бөлүштүрүүгө байланыштуу принциптер менен усулдардын жыйындысы. Ачык билим ичине маалыматтарды, мазмунду жана жалпы кабарды камтып турат. Бул концепция ачык булактар менен байланышкан, ал эми Ачык Билимдер мааниси түздөн түз Ачык Булактардын аныктамасынан келип чыгат. Ачык билимдерди ачык маалыматтар, ачык мазмун жана эркин кирүү өңдүү топторду жалпылаштырып турган нерсе катары караса болот.

                                               

"Аялдарга жардам берүү борбору" коомдук бирикмесинин гендердик мектеби (АЖББ ГМ)

"Аялдарга жардам берүү борбору" коомдук бирикмесинин гендердик мектеби – эларалык тажрыйбанын, улуттук жана эларалык документтердин, мамлекеттик түзүмдөрдүн, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жана жеке байкоолордун негизинде гендердик сезимталдыкты калыптандыруу жана социалдык, саясий, экономикалык, маданий жана гендердик деңгээлдердеги теңсиздиктин ар кандай формаларын түшүнүү максатында Аялдарга жардам берүү борборунун жамааты түзгөн окуу программасы.

                                               

Окутуунун шериктештиги

Окутуунун шериктештиги - Улуттар Шериктештигинин өкмөт аралык уюму болуп эсептелет, анын штаб-квартирасы Канадада, Британиялык Колумбияда, Ванкувер шаарында жайгашкан. 1987 жылы Шериктештиктердин башчылары тарабынан негизделип, 1988-жылы ачылган COL дун милдети Шериктештиктин 54 мамлекетинин ичинде дистанттык билим алуунун ачык окутуусун, ресурстар менен технологияларын өнүктүрүүнү колдоо. COL дистанттык билим берүүнүн дүйнөдөгү башкы жабдуучулардын бирине айланып, ЮНЕСКО менен чогуу дистанттык билим берүүнүн эл аралык өнүгүшүн жетектеп жатат. COL жалаң гана дистанттык билим берүү менен ал ...

                                               

АДӨИ боюнча мамлекеттердин тизмеси

Адам дарамети өсүү тизмеси АДӨИ Адам дарамети өсүү индекси. Бул тизмеге БУУга мүчө 185 өлкө193 мамлекеттер ичинен жана Гонконг Кытай жана Палестин аймактары да кирет. 8 өлкө - маалыматтын жетишсиздигинен улам кирген эмес. АДӨИ - бул өмүр узактыгынын, сабаттулуктун, билим берүү жана жашоо шарттарын салыштыруучу тизмек. Бул индекс өнүккөн, өнүгүп жаткан жана жетишсиз түрдө өнүккөн өлкөлөрдү аныктоо жана айырмалоо үчүн колдонулат, аны пакистандык экономист Махмуб уль-Хак жана индиялык экономист Амартье Сен тарабынан 1990-жылы иштелип чыккан. Бирок 2010-жылы ал индекс бир топ өзгөрүүлөргө дууш ...

                                               

Кыргыз мамлекеттик искусство институту (КМИИ)

Кыргыз мамлекеттик искусство институту Б. Бейшеналиева атындагы - республикадагы жогорку музыкалык билим берүүчү окуу жайы. 1967-жылы Фрунзеде уюшулган. 1974-жылы институтка Б. Бейшеналиеванын ысмы берилген. Адегенде институтта 14 кафедрадан турган 3 факультет жана сырттан окуу бөлүмү болсо, 1993-жылы социалдык-маданий ишкердүүлүк, хор жана оркестрди дирижёрлоо, театр жана кино факультеттерине 12 багыттагы 24 кесиптик адистерди даярдай баштаган. 1992-жылдан эстрада оркестрлеринин, ансамблдердин жетекчилерин, актёрлорду, режиссёрлорду, педагогхореографтарды даярдайт. 1996-жылы "Музыка жана ...

                                               

Калктын радиациялык коопсуздугу

Калктын радиациялык коопсуздугу – адамдардын азыркы жана келечек муундарынын, айлана-чөйрөнүн иондоштуруучу нурлардын зыяндуу таасиринен корголгон абалы. К. р. к. адам кертбашынын, коомчулуктун, мамлекеттин коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал укуктук, уюштуруучулук, инженердик-техникалык, санитардык-гигиеналык, медициналык, тарбия жана билим берүү мүнөзүндөгү чаралар топтомун жүзөгө ашыруу эсебинен камсыз кылынат.

                                               

Кыргызстандагы алгачкы билим берүү

Кыргыз жергесиндеги алгачкы мусулман медреселери Караханий доорунда ачылган. Ала-Тоодогу тунгуч агартуучу акын Нурмолдо Наркул уулу 1838-1920 болгон деп далилдейт профессор С.Байгазиев. Кыргызстандагы алгачкы башталгыч мектеп Караколдо 1874-ж. ачылган. Бишкектеги алгачкы башталгыч мектеп - приходдук окуу жайы 1879-ж. 31-октябрда ачылган.

                                               

Керектөөнүн улам өсүү мыйзамы

Керектөөнүн улам өсүү мыйзамы - коомдун өндүргүч күчтөрүнүн, маданиятынын өнүгүшүнөн улам керектөөнүн өсүшүн көргөзүүчү мыйзам. Коомдун өнүгүшү менен бирге анын мүчөлөрүнүн муктаждыгы жаңыланат жана өсөт. Ошол эле учурда керектөө структурасында сапаттык өзгөрүү болот. Интеллектуалдуу жана социалдык керектөө үлүшү арбыйт. Бул жеке адамдын мүдөөсүнө ылайыкталбастан, коомдук керектөө системасына, асыресе коом мүчөлөрүнүн жалпы керектөөсүнө карата объективдүү закон катары эсептелет. Илимий техникалык революциянын экономиканы ыкчам өнүктүрүшү керектөө процессине да таасирин тийгизди. Керектөөнү ...

                                               

NASA ачык булактык макулдашуусу

NASA ачык булактык макулдашуусу - OSI жактырган программалык камсыздоонун уруксат лицензиясы болуп саналат. Бул лицензиянын чегинде АКШ нын космостук мейкиндигин изилдөө жана аэронавтика боюнча Улуттук Башкармалыгы кээ бир программалык камсыздоолорду чыгарат. Ачык булактуу программалык камсыздоону жарыялоо Улуттук аэронавтика жана космос жөнүндөгү Мыйзамга ылайыктуу жазылган Агентчиликтин функцияларына туура келет, анда "анын ишмердүүлүгү жана анын натыйжалары тууралуу маалыматтарды максималдуу түрдө кеңири таратууну камсыздоо керек" деп айтылган болучу. NOSA 2011-жылдын март айында өткөн ...

                                               

GenBank

GenBank – ачык мүмкүндүк алуудагы ДНК жана РНК ырааттуулуктардын маалыматтар базасы, анда бардык жеткиликтүү нуклеин ырааттуулуктар жыйыны жана алардын белокко өзгөртүүлөрү аннотацияланган. Бул маалыматтар базасы Нуклеотиддер ырааттуулугунун маалыматтар базасынын эл аралык кызматташтыгына кирген Биотехнологиялык маалыматтардын улуттук борборундан чыгарылып каралат. Биотехнологиялык маалыматтардын улуттук борбору АКШнын Саламаттык сактоо улуттук институтунуна кирет. GenBank жана анын кызматкерлери бүткүл дүйнөлүк лабораторияларда 100000 ар түрдүү организмдердерден алынган ырааттуулуктарды к ...

                                               

Journal Article Tag Suite

The Journal Article Tag Suite – бул интернетте жарыяланган илимий адабиятты сүрөттөө үчүн колдонулган XML форматы. Ал маалыматтарды стандартташтыруу боюнча улуттук уюм тарабынан иштелип чыккан техникалык стандарт жана коду Z39.96-2012 болгон Америкалык улуттук стандарттар тарабынан жактырылган. NISO долбоору NLM / NCBI эмгегинин уландысы болгон жана PubMed Central NLM борбору аркылуу илимий журналдарды жана алардын ичиндегилерин XML менен архивдештирүү жана өз ара алмашуу үчүн иш жүзүндөгү стандарт катары жайылтылган. NISO ну стандартташтыруу менен NLM кененирээк таасирге ээ болду жана Sci ...

Билим берүү
                                     

ⓘ Билим берүү

Билим берүү - – системалуу илим билимдерди берүү жана алуу процесси.

Билим берүү мазмуну боюнча эң татаал түшүнүктөрдүн катарына кирет. Биринчиден, билим алуу кандайдыр бир көлөмдөгү жана сапаттагы билимдерди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү өздөштүрүү; экинчиден, билим берүү – белгилүү бир тартипте уюштурулган окутуу процесси жана инсандын калыптанышы, өнүгүшү; үчүнчүдөн, билим берүү – билимдерди алууга жана берүүгө багытталган адамдардын аракеттеринин системасы катары каралат. Күндөлүк турмуштан байкалгандай, "билим берүү" термини биз элестеткен кеңири мазмунду толук чагылдыра албайт. Анткени, бул термин адатта мугалимдин аракетин же билим берүүчү мекемелердин гана ишин мүнөздөп калгандай көрүнөт.

Чындыгында, бул термин аркылуу аныкталуучу түшүнүктүн мазмуну адамдын билимге ээ болуу процессин, ага жетекчиликти жана уюштурууну, акырында келип анын жыйынтыгын мүнөздөйт. Ошондуктан "билим берүү" түшүнүгүн өтө кеңири мааниде: окуучунун билим алуу, билгичтиктерге жана көндүмүдөргө ээ болуу ишмердигин; окуучунун инсан катары калыптануу процессин; таалим-тарбия берүү процессинин жана аны ишке ашырууга түзүлгөн шарттардын жалпы комплексин, ошондой эле таалимчилердин иш-аракетин; акыры келип инсандын гармониялуу мүнөздөгү өнүгүшүн түшүнүү ылайык болот.

Кыргызстан: ЖОЖ:

 • Kыргыз-Өзбек университети
 • Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университети
 • КР ТИМ дипломатиялык академиясы
 • Kыргыз дене тарбия жана спорт институту
 • Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети
 • Баткен мамлекеттик университети
 • Жалалабат мамлекеттик университети
 • Kыргыз улуттук университети
 • Кыргыз-Орусия билим берүү академиясы
 • Нарын мамлекеттик университети
 • Талас мамлекеттик университети
 • Oш мамлекеттик университети
 • Kыргыз-Орусия Славян универститети
 • Oш технология университети
 • Kыргыз-Tүрк "Maнас" университети
 • Ош педагогикалык университети
 • Kыргыз улуттук консерваториясы
 • Kыргыз мамлекеттик медицина академиясы
 • Бишкек гуманитардык университети

ж.б.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →