Back

ⓘ Кыргыз-Түрк Манас Университети - 1995 жылы Кыргызстан жана Түркия ортосундагы келишимдердин негизинде Бишкек шаарында курулган. Бүгүнкү күндө бул окуу жайында 5 ..                                               

Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович

Мырзаибраимов Самаган Абдыразакович 1999-жылы ОшМУнун теология факультетин бүтүргөн. 1999-2001-жылы Туркия Республикасынын Анкара Университети Социалдык Илимдер Институтунда магистратураны аяктап магистр даражасын алган. 2006-жылы Сирияда араб тили институтунун угуучусу, 2001-2008-жылдары Анкара университетинде Ислам Укугу боюнча докторантураны бүтүргөн. 2005-2007-жылдары Туркиядагы Мармара Университетинин "эл аралык мамилелер бөлүмүндө" 2005-2007- магистратура даражасына ээ болгон. 2009-жылдан баштап ОшМУнун теология факультетинде "Дин таануу жана гуманитардык предметтер кафедрасында" оку ...

                                               

Калбердиев Абдилазиз Рахманбердиевич

Калбердиев Абдилазиз Рахманбердиевич 1979-жылдын 29-сентябрында Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жээренчи айылында туулган. Мектеп босогосун 1986-жылы аттап, 1996-жылы аяктаган. 1997-жылы Ош мамлекеттик университетинин теология факультетине тапшырып, аны 2002-жылы артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Ошол эле жылы Анкара университети социалдык илимдер институтунда ислам теологиясы предмети боюнча магистратурага баштап, 2004-жылы атактуу татар жадидчилерден бири болгон "Муса Жарулла Бигиевдин теологиялык көз караштары" аттуу темада магистратуралык ишин жактаган. 2004-жылы ошол эле универс ...

                                               

Сынак түрлөрү жана аны уюштуруу өзгөчөлүктөрү

Др.Кадиян Бообекова, Кыргыз-Түрк" Манас” университети Сынак алуу, сынак берүү, сынакка түшүү, сынактан өтүү, сынактан өткөрүү, сыналуу. булардын баары тааныш угулат. "Сыноо" деген сөздөн чыгып, натыйжада окуучуда, студентте, иштеген же ишке алына турган персоналда, коомдун мүчөсүндө же кандайдыр бир нерседе, буюмда болгон өзгөчөлүктөрдү, жетишкендиктерди, жөндөмдү, касиетти, айрыкчалыкты белгилүү бир критерийлерге карата тактоо, аныктоо, баалоо, сыпаттоо болуп саналат. А бирок, сынактар жүргүзүлүү максатына жараша сабактагы ийгиликти өлчөй турган билим сынагы, ишке алуу үчүн кишидеги өзгөч ...

                                               

Университет кирүү экземендери эл аралык тажрыйбада

УНИВЕРСИТЕТКЕ КИРҮҮ ЭКЗАМЕНДЕРИ ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБАДА Др. Кадиян Бообекова, Кыргыз-Түрк "Манас" Университети. Азыркы учурда билим берүү адам баласынын иш-аракеттеринде, жашоосунда эң кең ири сферанын бири. Себеби адамзаттын өнүгүп өсүүсүнүн перспективалары билим берүүгө байланыштуу. Билим берүүнүн социалдык ролу дүйнөдө абдан жогорулап, азыркы кезде ал социалдык инфраструктуранын эң маанилүү элементтеринен болуп калды. Дүйнөдө кызматкерлердин билим дең гээлинин жогору болуусуна талап өскөн сайын, билим берүүгө болгон социалдык суроо талаптар да өсүүдө. Жаштардын кең ири катмары толук жана ж ...

                                               

Мектеп психологунyн иш аракеттери жана милдеттери

Баш айланткан ылдамдык менен өзгөрүлгөн доорубузда илимий жана технологиялык жаңылыктар, коомдогу ар тараптуу өнүгүүлөр, элдин жашоо образын болуп көрбөгөндөй хаостук татаал абалга алып келди. Мунун натыйжасында жаш муундарды жашоо- турмушка, келечекке даярдоо, алардын жөндөмдүүлүктөрүн байкап, туура баалап, туура колдонулуусун пландоо, өтө тездик менен өзгөргөн жана татаалдашкан коомго ылайык, ийкемдүү, жашап кете ала турган муун болуусуна камкордук көрүү зарылдыгы келип чыкты. Буга байланыштуу бүт дүйнөдө мектептерде психологиялык консультация иштерин жандантуу иши өтө тездик менен өсүүд ...

                                               

Билим берүүнүн максатынын тактыгы өлкөнүн кризистен чыгуусунун бирден бир жолу

Др. Кадиян БООБЕКОВА Кыргыз-Түрк "Манас" университети, Педагогика жана Коомдук Илимдер Бөлүмү Кээде баарыбызды келечек жөнүндө кыялданып жатып, төмөндөгүдөй ойлор чырмашы мүмкүн: - Биз келечек үчүн кимдерди даярдап жатабыз? - Келечек азыркы жаштардын колунда болсо, биз келечектен коопсузданбай эле койсок болобу? - Келечек коомду ишенимдүү түрдө тапшырганга ылайык жаштар, кадрлар даярдалып жатабы? - Жаштарыбыздын кыялдары эмнелер жана коомдун, элдин жүгүн аркалап кете алышабы? - Жаштарга ишенип жашап жатабызбы же ишенбей жатабызбы? - Ишенсек эмнеге жараша жана ишенбесек эмне үчүн ишенбей жа ...

                                               

Канча тил билсең, ошончо дил билесиң

Др. Кадиян БООБЕКОВА, Кыргыз- Түрк "Манас" Университети, Гуманитардык Факультети "Татаал же оңой нерсени жасоого болот, болгону өтө татаал нерсе бир аз убакыт алат" Испан макалы "Кайда бараар багытын билбеген кемеге эч бир шамал жардам бере албайт" Испан макалы. Учурда тил үйрөнүү, эне тилин билүү менен бирге бир же бир канча чет тилди да билүү маанилүү болуп калды. Антени, күн санап өзгөргөн жашоо- турмуш шарттары, иш табуу мүмкүнчүлүгү, иш ээлеринин же фирманын талаптары ал жерде иштегиси келгендерден адистигинен башка да, компьютерди колдоно алуу менен бирге бир канча тил билүүсүн шартт ...

Кыргыз-Түрк Манас университети
                                     

ⓘ Кыргыз-Түрк "Манас" университети

Кыргыз-Түрк Манас Университети - 1995 жылы Кыргызстан жана Түркия ортосундагы келишимдердин негизинде Бишкек шаарында курулган. Бүгүнкү күндө бул окуу жайында 5000 ашуун студент билим алууда. Түрк тилдүү элдердин биригиши үчүн алтын көпүрө болуп саналат.

                                     

1. Mиссиясы

Университеттин миссиясы: Кыргыз-түрк жана башка түрк элдеринин жаштарын бирге билим алышын, орток түшүнүк жана ишбиргеликти өрчүтүшүн, университеттин дүйнөлүк илим куржунуна өз салымын кошушун камсыз кылып түрк цивилизациясынын ронесансына колдоо көргөзүү.

Заманбап университет моделин жана заманбап таалим-тарбия берүү стандартын колдонуп Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына үлгү болгудай университеттин системасын куруу, дүйнөлүк интеграция процессинде алдыѕкы топто жүрүү, модерн, демократиялык жана секулярдык мамлекет түзүлүшүнө ынанган, адам укугун коргогон, улуттук өз-кимдигин билген, рухий байлыктарга жан тарткан, дени карды сак, акылга бай, сезгич, адептүү, коом алдында жоопкерчилик күткөн, тапкыч, жаратман муунду тарбиялап өстүрүү, өнүккөн өлкөлөрдүн демократия жана базар экономикасы жаатындагы тажрыйбаларынан пайдаланып Кыргыз Республикасынын демократиялашуу жана базар экономикасына өтүү процесстеринин тездешине өз салымын кошуу, изилдеп-иликтеп өрчүтүү, басып чыгаруу, маалымат технологияларды жаратуу жумуштарына материалдык көмөк көргөзүү жолу менен дүйнөлүк илим адабиятынын өрчүтүлүшүнө жана дүйнөдөгү маалыматтын жайылышына өз салымын кошуу, түрк дүйнөсү жаштарын, улуттук байлыктарын барктаган ошол эле маалда дүйнөлүк көз-карашты билген инсан катары тарбиялоо, эл аралык даражада тандалма адамдардын мүчөлөрү катарына кошуу, келечектеги муунду ар тараптан билгин, өзүнө ишенген, маселеге сын көз менен караган, ар тарабын баамдаган, ойлоп иш кылган, дайыма өзгөрүп турган коомго тез көнүшүп кеткен, демократиянын шарттарын аздектеген, кыймылдуу, тобокелге сала билген, ишбиргелике ачык, эркин ойлогон, тапкыч, иликтенген, искусствого баа берген, өнөргө шыктанган инсан катары тарбиялоо, элге керектүү жогорку билимдүү же магистр даражасын алган адистерди тарбиялап чыраруу.

                                     

2. Колдонулган адабияттар

  • Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104-9
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →