Back

ⓘ Кыргыз эл оюндары: аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытьш жана чертип ойнолуучу. Аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытьш жана чертип ойнолуучу - кыргыз улуттук о ..
                                     

ⓘ Кыргыз эл оюндары: аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытьш жана чертип ойнолуучу

Аспаптарды атып, таштап, уруп, ыргытьш жана чертип ойнолуучу - кыргыз улуттук оюндарынын бир түрү.

 • Ыргытылган ташка, таш ыргытып тийгизүү
 • Баш кийимди уруп түшүрмөй
 • Бийиктикке ыргытылган таякты, таяк менен уруп түшүрүү
 • Чүкө чертмей
 • Дарткам
 • Казөрдөк
 • Мөмөнү уруп түшүрүү
 • Беш таштарды ыргытып уяга түшүрмөй
 • Ачакей-жумакей
 • Ордо
 • Найза ыргытмай
 • Буттун манжасы менен жерден чымчып алган ташты алыстыкка ыргытуу
 • Урмай топ
 • Ташты баштан ары артка ыргытып уяга түшүрмөй
 • Таякты алыстыкка ыргытуу
 • Жамбы атмай
 • Кан таламай
 • Каным дат
 • Мангел менен уруу
 • Топуракты таш менен уруп чаңытуу
 • Тебетейди бийиктикке ыргытып кол чабуу
 • Таяк менен тегеректен чүкөлөрдү уруп чыгаруу
 • Дарбыздын уругун баш бармак жана созмөй менен сыгып биииктикке атмай
 • Аңкилдек
 • Орто топ
 • Жаңгак чертмей
 • Баш кийимди ыргытып илмей
 • Казык жыкмай
 • Бийиктикке ыргытылган ташты төш менен тосуп алуу
 • Балта ыргытмай
 • Ыргытылган кесекти бут менен тебүү
 • Кыйык атуу
 • Үч тапан
 • Кыл аркан салмай
 • Созмо атуу
 • Ташты бийиктикке ыргытуу
 • Опол
 • Жаңгак атмай
 • Жааны алыстыкка атмай
 • Упай
 • Ган
 • Ташты бийиктикке ыргытып кайра тутуу
 • Мергенчи
 • Жаа атуу
 • Токол эчки
 • Бычак атмай
 • Жедирмек
 • Урмай уруу
 • Чүкө атмай
 • Бут менен ташты баштан ары артка ыргытуу
 • Калдым