Back

ⓘ Опол. Аянты 1 метрдей келген төрт бурч сызылат, анын ортосунан түз сызык өткөрүлөт, ал сызыктын ортосуна бир чүкө тикесинен опол коюлат. Андан кийин ар бир оюнд ..
                                     

ⓘ Опол

Аянты 1 метрдей келген төрт бурч сызылат, анын ортосунан түз сызык өткөрүлөт, ал сызыктын ортосуна бир чүкө тикесинен опол коюлат. Андан кийин ар бир оюндун катышуучусуна 5тен чүкөнү "оңолдук" эки жагына катарынан тизилет. Төрт бурчтун эки жагына, 4 - 5 м. аралыкка, чүкө ыргытуу сызыктар сызылгандан кийик, оюндун шарты жана кезеги жөнүндө макулдашат.

                                     

1. Оюндун баяны

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден сызыкта турушуп "казынадагы" чүкөлөрдү төрт бурчтан уруп чыгарууга аракеттенишет. Эгерде оюнчулардын бирөөсү "казынадан" бир же бирден көп чүкөнү уруп чыгарса, ал оюнду дагы улантат. Эгерде ыргытылган абалак төрт бурчтун ичинде калса, ал оюнчу абалак менен чертип, жаңылгыча чүкөлөрдү төрт бурчтан чыгарса болот. Эгерде оюнчулардын бирөөсү тикесинен коюлган "опол" чүкөнү төрт бурчтан уруп чыгарса, ал Оюнчу "казынадагы" чүкөлөрдүн бардыгын утуп алат. Андан кийин оюн кайрадан башталат, Оюн каалаган убакытка чейин уланат. Чүкөнү көп уткан оюнчу жеңет.