Back

ⓘ Кыргыз эл оюндары: карда жана музда жылгаяктап жүрүп ойнолуучу оюндар. Карда жана музда жылгаяктап жүрүп ойнолуучу оюндар - кыргыз улуттук оюндарынын бир түрү. ..
                                     

ⓘ Кыргыз эл оюндары: карда жана музда жылгаяктап жүрүп ойнолуучу оюндар

Карда жана музда жылгаяктап жүрүп ойнолуучу оюндар - кыргыз улуттук оюндарынын бир түрү.

 • Керме арканда жатып кайра турмай
 • Селкинчек тебип жатып жерден таш алмай
 • Дөбөгө боортоктоп чыгуу
 • Тоголок жыгачта туруп, тоголотуп жылуу
 • Куурдан басып өтүү
 • Дубалдан ашып түшүү
 • Баш айланма
 • Таякты кол жана бут менен кармап туруу
 • Даракка чыгуу
 • Аска, зоого чыгуу
 • Чана тепмей
 • Эчки оюн
 • Арканга чыгуу
 • Муз тебүү
 • Элечек чечмей
 • Шаңгы тепмей
 • Керме арканда отуруп кайра туруу
 • Баканга чыгуу
 • Боортоктоп жылуу
 • Үймөк чөпкө чыгуу
 • Шаңгы менен тоодон түшмөй
 • Жердеги шакекти тиштеп алмай
 • Чуңкурдан чыгуу
 • Ташка коюлган жыгачтатактайда турмай
 • Керме арканда селкинчек тебүү
 • Омпочмо
 • Жөө оодарыш
 • Жөө жүрүп тыйын эңмей
 • Керме арканда басуу
 • Тоң жерден тайгаланып түшүү
 • Селкинчек тебүү
 • Тикесинен коюлган жыгачта турмай
 • Узун камчы менен тегеренмей
 • Башы менен турмай
 • Тегеренмей
 • Коргондо жүрүү