Back

ⓘ Узун камчы менен тегеренмей. Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тегеректе турушуп, бир колдору менен камчынын сабынан кармашып, экинчи колдорун белдерине коюшу ..
                                     

ⓘ Узун камчы менен тегеренмей

Оюнчулар кезектери келгенде, бирден тегеректе турушуп, бир колдору менен камчынын сабынан кармашып, экинчи колдорун белдерине коюшуп, камчынын учун жерге тийгизбей баштары айланып тең салмактарын жоготкуча тегеренишет. Оюн 2 - 3 жолу кайталанышы мүмкүн. Көп жолу камчынын учун жерге тийгизбей тегеренген оюнчу оюндун жеңүүчүсү болот.

                                     

1. Оюндун башка түрлөрү

Аркан менен тегеренмей, басмайыл менен тегеренмей, жүгөн менен тегеренмей, бакан менен тегеренмей, салмоор менен тегеренмей, дарактын бутагын кармап тегеренмей.