Back

ⓘ Теке чабыш. Жетекчи 10 - 12 метрлик аралыктан таягы менен омуртка сөөктү жер менен жылдырып келип аны тегеректин ортосундагы казанга таягы менен түртүп киргизүү ..
                                     

ⓘ Теке чабыш

Жетекчи 10 - 12 метрлик аралыктан таягы менен омуртка сөөктү жер менен жылдырып келип аны тегеректин ортосундагы "казанга" таягы менен түртүп киргизүүгө аракеттенет. Тегеректе турган оюнчулар таяктары менен омуртка сөөктү урушуп, "казанга" жакын келтирбөөгө аракеттенишет. Эгерде оюн жетекчисине омуртка сөктү "казанга" же оюнчулар коруп турган чуңкурлардын бирине таягы менен түртүп киргизсе, ал кезектеги оюнчу же болбосо чуңкур коруй албаган оюнчу менен орун алмашкандан кийин оюн кайрадан башталат. Оюн каалаган убакытка чейин уланышы мүмкүн. Көп жолу омуртка сөөктү "казанга" таягы менен түртүп киргизген оюнчу жеңүүчү болот.

                                     

1. Оюндун эрежеси

Таяк менен бир бирин урууга, омуртка сөөктү буту менен тээп, кол менен кармоого, өз чуңкурунан алыс кетпей туруп бошоп калган башка бир оюнчунун чуңкурун ээлөөгө болбойт.