Back

ⓘ Кыз, келин көтөрүү. Жетекчи кыздардын бирөөсүнөн Сен кимдин өмүр жолдошу болгуң келет? деп сураганда, ал кыз көңүлүнө жаккан жигитти мактап, ошондой эле анын ке ..
                                     

ⓘ Кыз, келин көтөрүү

Жетекчи кыздардын бирөөсүнөн "Сен кимдин өмүр жолдошу болгуң келет?" деп сураганда, ал кыз көңүлүнө жаккан жигитти мактап, ошондой эле анын кемчиликтерин да айтып "тетиги бойлуу, каштуу, Кожомкулдай күчтүү, кызганчаак "Темирбекти" деп жооп берет. Андан кийин кыз жана жигит оюн башталуучу сызыкка чыгышканда жигит кызды алдына баладай көтөрүп белгиленген аралыктан өтүшү керек. Эгерде жигит кызды жыгылтпай, жерге койбой, кыйналбай аралыктан көтөрүп өтсө, кыз ырдап же бийлеп бериши керек. Эгерде жигит тапшырманы аткаралбай калса, анда өзү ырдап же бийлеп бериши шарт. Ошентип, катышуучулар кезектери менен оюнду каалаган убакытка чейин улантышат. Кызды кыйнабай, жерге койбой, жыгылтпай белгиленген аралыктан ийгиликтүү өткөн жигит, оюндун жеңүүчүсү болот.

                                     

1. Оюндун башка түрлөрү

Кыз, келиндерди атка миндирүү, кыз келиндерди аттан түшүрүү, кыз, келиндерди суудан көтөрүп өтүү, жигит көтөрүү ж. б.

Оюндун эрежеси

Жигитке кызды жерге коюп дем алууга, аралыктан толук өтпөй коюуга, бир бирине тоскоолдук кылууга, оюн жетекчисинин тапшырмасын аткарбай коюуга, баш тартууга болбойт.

Оюнга методикалык көрсөтмө

Оюн жетекчиси суроону кыздардан сурабай, жигиттерден сурап, оюнду баштаса дагы болот. Жигиттер кыздар аларды жакшылап мактамайынча, оюн башталуучу сызыкка чыкпай коюшса дагы болот.

Педагогикалык мааниси

Күч тарбияланат, оордуктарды көтөрүүгө, бир жерден экинчи жерге алып барууга үйрөтөт.