Back

ⓘ Коюма карышкыр. Карышкыр ар кандай алдоочу кыймылдарды жасал, койлордун акыркысын кармоого, койчу болсо анын жолун тороп тоскоолдук кылууга, койлорду корууга, к ..
                                     

ⓘ Коюма карышкыр

"Карышкыр" ар кандай алдоочу кыймылдарды жасал, "койлордун" акыркысын кармоого, "койчу" болсо анын жолун тороп тоскоолдук" кылууга, "койлорду" корууга, "койлор" колдорун коюп жиберишпей "койчунун" артынан жүрүүгө аракеттенишет. Эгерде "карышкыр", "койлордун" акыркысын кармап алса, "койчу" "карышкырдын", катардагы биринчи болуп калган оюнчу "койчунун" ролун аткарат. "Карышкыр" болсо, катардын акырына барып калган оюнчуларга кошулат. Ошентип, оюн каалашкан убакытка чейин уланышы мүмкүн. Койчунун милдетин жакшы аткарган оюнчу жеңүүчү болот.

                                     

1. Методикалык көрсөтмө

Колдорун ажыратып жиберген оюнчулар, "карышкырдын" ролун аткарат.

Педагогикалык мааниси

Ылдамдыкка, күчкө, шамдагайлыкка, чыдамкайлыкка тарбияланат, коюлган максатка жетүү үчүн аракеттенүүгө үйрөтөт.