Back

ⓘ Коңгуроо кайда?. Кезектери келгенде ортого экиден болушуп чыгышып, алардын бирөөсүнүн көздөрү жоолук менен таңылат, экинчисинин колуна коңгуроо берилет. Коңгуро ..
                                     

ⓘ Коңгуроо кайда?

Кезектери келгенде ортого экиден болушуп чыгышып, алардын бирөөсүнүн көздөрү жоолук менен таңылат, экинчисинин колуна коңгуроо берилет.

Коңгуроо кармаган оюнчу, тегеректин ичинде коңгуроону коңгуратып басып жүрүшү керек. Көздөрү таңылган оюнчу коңгуроону коңгуроткон оюнчуну кармагандан кийин, ортого кезектеги оюнчулар чыгышат. Ошентип, оюн каалашкан убакытка чейин уланышы мүмкүн. Атаандашын тез тапкан оюнчу жеңүүчү болот.

                                     

1. Оюндун башка түрү

Коңгуроочу кайда. Ортого экиден чыгышкан оюнчулардын көздөрү таңылгандан кийин, алардын бирөөсүнө коңгуроо берилет, ал оюнчу тегеректин ичинде коңгуроону коңгуротуп жүргөндө, экинчиси аны кармап алышы керек.

Оюндун эрежеси

Көздөрдү катуу таңууга, айтууга, алдоого, тынчтыкты бузууга, көздөн жоолукту чечүүгө болбойт.

Методикалык көрсөтмө.Оюн өткөрүлүүчү жер тегиз, таза болушу керек. Оюнчулардын саны көп болсо, аларды топторго бөлүү талапка ылайык.

Педагогикалык мааниси. Тапкычтыкка, бир нерсеге көңүл коюуга, багыт алууну, тартипти сактоого үйрөтөт.