Back

ⓘ Кыл жипти үзмөй. Ар ким кезеги келгенде бирден кыл жиптин экинчи учунан колдору менен кармашып, бир жулкуп тартып, жипти үзүүгө аракеттенет. Оюн оюнчулардын каа ..
                                     

ⓘ Кыл жипти үзмөй

Ар ким кезеги келгенде бирден кыл жиптин экинчи учунан колдору менен кармашып, бир жулкуп тартып, жипти үзүүгө аракеттенет. Оюн оюнчулардын каалоосу боюнча 2 - 3 жолу кайталанышы мүмкүн. Кыл жипти тартып үзгөн оюнчу, жеңүүчү болот.

Оюндун башка түрлөрү. Дарактын кабыгын үзмөй, кыл аркан үзмөй.

Оюндун эрежеси. Бир бирине жакын турууга, тоскоолдук кылууга, жипти үзүүгө бирден ашык аракеттенүүгө, оюндун кезегин бузууга болбойт.

Педагогикалык мааниси. Күчкө толот, тартипти сактоого үйрөтөт.