Back

ⓘ Кыргызстан, басма. Кыргызстан басмасы - Кыргызстандын мамлекеттик, коомдук-саясий, социалдык-экономикалык, өндүрүштүк-техникалык жана көркөм адабият басмасы. 19 ..                                               

"Кыргыз басма сөз"

"Кыргыз басма сөз", "Басма сөз" ачык акционердик коому - республикада гезит-журнал жана башка продукцияны жайылтуучу өндүрүштүк бирикме. 1965-ж. "Союзпечать" деп түзүлгөн. 1993-жылдан "Кыргызпечать" АК, 1999жылдан "Басма сөз" ААК. Ишкананын негизги максаты гезит-журнал продукциясы аркылуу массалык маалыматты элге жайылтуу. Республикада "Кыргыз басма сөзгө" таандык гезит-журнал сатуучу 600дөй күркөлөр жана башка түйүндөр бар.

                                               

Аскердик басма сөз

Аскердик басма сөз - аскердик кызматты, турмушту, андагы маселелерди чагылдырууга багытталган басма продукциясы: негизинен аскер кызматындагы окурмандарга арналган маалымат каражаты. Аскердик басма сөз - куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөрдү саясий, аскердик, маданий жактан тарбиялоонун жана аскердик билимди таратуунун маанилүү куралы. Мезгилдүү жана мезгилдүү эмес болуп бөлүнөт. КРда Коргоо министрлигинин "Ыйык милдет" гезити чыгарылат.

                                               

Автордук басма табак

Автордук табак – адабий чыгарманын көлөмүн белгилей турган бирдик. Автордук табакка 40 миң басма белги же 700 сап ыр, же 3 миң см2 басылган графикалык материал туура келет.

                                               

Жарыялоо

Жарыялоо - публикация – басма сөз, телекөрсөтүү, радио уктуруу, маалымат агенттиги жана башка каражаттардын жардамы менен окуя, көрүнүш, жаңылыктардын таркатылышы. Басма ишинде – мезгилдүү эмес жыйнак, адабий чыгарма же сериялуу басылма; гезит-журналдарда материалдарды басып чыгаруу процесси. "Жарыялоо" термини эл арасында басма сөз же башка маалымат куралдарынын көчүрмөлөрүн сатуу жана таркатуу иши менен да байланыштырылган.

                                               

Кыргыз улуттук китеп палатасы

Кыргыз улуттук китеп палатасы - республика аймагында басылып чыккан басылмалардын милдеттүү нускасын мамлекеттик жана статистикалык каттоого алып, алар жөнүндө библиографиялык көрсөткүчтөрдү чыгаруучу библиографиялык мекеме; илимий-техникалык маалымат, басма иштери, полиграфиялык өнөр жай, китеп соодасы жана мамлекеттик библиографиялык борбор. Кыргыз ССР ЭкСтин 1937-жылы 23-майдагы токтому менен негизделип, 1939-жылы иштей баштаган. Басма сөздү каттап, сактоодон баштап, ал республикалык деңгээлдеги мамлекеттик библиографиялык илимий борбор, басма сөз статистикасынын, борборлоштурулган ката ...

                                               

"Адобе"

"Адобе" - программалык жабдыктарды, үстөл басма системаларын, ариптер тобун иштеп чыгууга багытталган корпорация. Анын кеңири белгилүү иштеп чыгуулары - Асrobat кароо редактору. Видеофильмдерди иштетүү ал иштеп чыккан колдонмо программалардын белгилүүсү.

                                               

Монотип

Монотип – басма графикасынын бир түрү. Монотип техникасы үчүн мүнөздүү нерсе: жылмакай тактайга кол менен боёк сүрүлүп, анан станокто басылат. Оттиски бирөө жана кайталангыс болот. Монотиптин жардамы менен басылган чыгарма түстөрүнүн териштирилиши жагынан акварелге жакын келет. Монотип техникасы 17-кылымдан белгилүү, бирок 19-кылымдын аягына чейин кенири таралган эмес.

                                               

Шаршеев, Жуматай

Жазуучу Жуматай Шаршеев Чүй районундагы Ак-Бешим айылында 1942-жылы 17-июлда туулган. 1964-жылы КМУнун филология факультетин бүтүргөн. 1964-жылы Кемин районунун Новороссийск айылынын орто мектебинде, Чүй районунун Кегети, Алчалы орто мектептеринде мугалим болуп иштеген. 1964–1967-жж. Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1967-жылы Кыргыз ССРинин мамлекеттик телерадиокомитетинде кабарчы, "Ленинчил жаш" гезитинин редакциясында адабий кызматкер болуп эмгектенген. Ж.Шаршеевдин чыгармачылык жолу 1960-жылдан башталып, биринчи поэтикалык жыйнагы "Батперек" деген ат менен 1967-жылы жарыкка чы ...

                                               

Укаев Кымбатбек

Адабий сынчы Кымбатбек Укаев Быстровка районундагы Жаңалыш кыштагында 1930-жылы туулган. 1948–1952-жж. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде, 1952–1954-жж. аспирантурада окуган. Андан кийин "Советтик Кыргызстан" журналынын сын жана библиография бөлүмүнүн башчысы жана Кыргызстан Жазуучулар союзунун адабий консультанты, Кыргызстан мамлекеттик окуу-педагогиялык басмасында балдар адабиятынын улук редактору, 1963-жылдан "Советтик Кыргызстан" гезитинин адабият жана искусство бөлүмүнүн башчысы, 1975-жылдан "Советтик Кыргызстан" гезитинин редакторунун орунбасары, 1986-жылдан " ...

                                               

Петрухин Геннадий Васильевич

ПЕТРУХИН ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Жазуучу Петрухин Геннадий Васильевич Актюбинскиде 1934-жылы 17-декабрда туулган. 1957-жылы С.М.Киров атындагы Казак мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. 1960–1962-жж. ВЛКСМ БКнын алдындагы Борбордук комсомолдук мектептин угуучусу болгон. Эмгек жолун 1950-жылы орто мектепте китепканачы болуп иштөө менен баштаган. 1957-жылы Актюбинскидеги "Красная знамя" деп аталган райондук гезитте жооптуу катчы, 1958-жылдан "Комсомолец Киргизии" гаезитинде жооптуу катчы, 1963-жылдан Кыргызстан КП БКнын аппаратында, 1971-жылдан республиканын профессионалдык-те ...

                                               

Осмоналиев Калыбай Жусупович (Барктабас)

ОСМОНАЛИЕВ КАЛЫБАЙ ЖУСУПОВИЧ 1938–2000 Акын, журналист Калыбай Осмоналиев Кемин районунун Кичи-Кемин айылында 1938-жылы 27-майда туулган. 1963-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. 1964-жылы "Жоогазын" аттуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. К.Осмоналиев өзүнүн эмгек жолун Кыргызстан ЛКЖС БКсында инструктор болуп иштөөдөн баштаган. 1964-жылы Москвадагы ВЛКСМ БКнын алдындагы ЖПМга окууга жиберилип, 1965-жылы Кыргызстан ЛКЖС БКнын аппаратында лекторлор тобунун башчысы, маданий-агартуу секторунун башчысы, 1965-жылы пропаганда жана агитация бөлүмүнүн башчысынын о ...

                                     

ⓘ Кыргызстан (басма)

"Кыргызстан" басмасы - Кыргызстандын мамлекеттик, коомдук-саясий, социалдык-экономикалык, өндүрүштүк-техникалык жана көркөм адабият басмасы. 1926-жылы Кыргыз автономиялык областынын аткомунун чечими боюнча "Кыргызмамбас" деген ат менен уюшулган, ошол жылы басма 65 миң нускада 26 китеп жана китепче чыгарган. Басмадан В. И. Лениндин төрт эмгеги кыргыз тилине которулуп чыгарылган. "Кыргызстан" басмасы адегенде Элге билим берүү министрлигинин областтык бөлүмүнө, кийин Кыргыз Эл агартуу комиссариатына, андан соң Кыргыз ССР ЭКСке баш ийген. 1945-жылдан Кыргыз ССР Министрлер Советинин Полиграфия жана басма боюнча башкармалыгына, 1964-жылдан Кыргыз ССР Министрлер Советинин Басма боюнча мамлекеттик комитетине, 1968-жылдан Кыргыз ССР Маданият министрлигинин Полиграфия жана басма башкармалыгына, 1972-жылдан Кыргыз ССР Министрлер Советинин Мамбасмакомуна караган. 1964-жылы "Кыргызстан" басмасы аталган. 1926 - 75-жылдары 157.7 млн нускада 24 242 китеп жана китепче чыгарылган. Мындай көрсөткүч 1991-жылга чейин улам өсүп турган. Басманын 8 редакциясы: коомдук-саясий адабият, экономикалык адабияттар, илимий-популярдуу жана өндүрүштүк техникалык адабияттар, көркөм котормо, искусство адабияттары жана заказ алуу редакциясы болгон. "Кыргызстан" басмасы Эл достугу ордени менен сыйланган. Кийин "Акыл" акционердик коомуна айланып, 2006-жылга чейин иштеген.

                                     

1. Колдонулган адабияттар

  • Кыргызстан” улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104-9
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →