Back

ⓘ Кыргызстандын саясаты - Кыргызстандын тышкы саясаты, Жаштар саясаты, Отор саясаты, Ташыбеков, Турузбек Анарбек уулу, Кыргызстандын Конституциясы, Чагатай ..                                               

Кыргызстандын тышкы саясаты

Кыргызстандын тышкы саясаты - 1991-жылы 31-августта Кыргызстан эгемендүү өлкө деп жарыялангандан кийин гана аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып биле башташкан. Бирок расмий түрдө үч славян республиканын жетекчилеринин 1991-жылы 8-декабрдагы СССР таркаганы жөнүндө келишиминен, андан соң СССРдин Президенти М. С.Горбачев бийликтен биротоло кеткенден кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болгон. Ошондон көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын жарыялашкан. 1992-жылы 1-февралда Бишкек шаарында 1-болуп АКШнын элчилиги ачылды 28-ма ...

                                               

Жаштар саясаты

Жаштар саясаты - коомдун, анын ар кандай топторунун, социалдык институттарынын калктын өзүнчө чоң демографиялык табу сыяктуу жаштарга мамилеси, ошондой эле жаштардын өзүнүн калктын башка топторунун жана катмарларынын, социалдык институттарынын жана адамдарынын өкүлдөрүнө, жалпысынан башка социалдык топторго, социалдык институттарга, коомдун баалуулуктарына болгон мамилеси катары аныкталат. Жаштардын социалдык мартабасы жана турмуш сапаты көп деңгээлде бардык өз ара мамилелердин уюшкандыгына байланыштуу болот. Кыргызстанда 14ттөн 35ке чейинки адамдар жаш деп саналышат жана жаштардын категор ...

                                               

Отор саясаты

ОТОР САЯСАТЫ, Россия падышачылыгынын Кыргызстандагы отор саясаты. 19-кылымдын 60–70-жылдарында жаңыдан каратылган жерлерде падыша өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргоо, орусташтыруу жана жергиликтүү элдин толкундоолорун басып туруу үчүн оокаттуу орус дыйкандарын Түркстанга "оторлоштуруу" менен башталган бул процесс кийин 90-жылдардагы Россия империясынын борбордук губернияларындагы агрардык кризиске байланыштуу орус дыйкандарынын чет-жакаларга массалык түрдө жер которуусу менен коштолгон. Кыргызстанда биринчи орус кыштагы Токмок коргон-чебинин жанында Сибирь губернияларынан жана Россиянын европалы ...

                                               

Ташыбеков, Турузбек Анарбек уулу

Ташыбеков Турузбек Анарбек уулу - инженер, мамлекеттик ишмер, саясат философиясынын доктору. 1978-ж. Фрунзе политехникалык институтун бүтүргөн. 1978 - 80-ж. ошол эле институттун Токтогул ГЭСинин алдындагы жалпы техникалык факультетинин "Материалдардын каршылыгын иликтөө" кафедрасында ассистент, 1980 - 87-ж. комсомолдун Талас облустук комитетинде инструктор, жумушчу жана айыл жаштары бөлүмүнүн башчысы, 2-катчы. 1987-88-ж. партиянын Талас обкомунун уюштуруу бөлүмунүн инструктору, 1988 - 90-ж. Кыргызстан КПнын Ысык-Көл обкомунда уюштуруу бөлүмүнүн инструктору, жооптуу уюштуруучу. 1990 - 93-ж. ...

                                               

Кыргызстандын Конституциясы

Кыргызстандын Конституциясы, расмий түрүндө - Кыргыз Республикасынын Конституциясы - Кыргызстандын башкы мыйзамы. Азыркы учурдагы иштеп жаткан конституция 2021-жылдын 11-апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган.

                                               

Кыргызстан Орусиянын колониясы

Кыргызстандын XIX кылымдын ортосунан XX кылымдын биринчи чейрегине чейинки Орусия империясынын курамында болгон мезгилинде падышачылык Орусиянын административдик-чөлкөмдүк, экономикалык, социалдык жана руханий саясаты Кыргызстандын Орусиянын тикеден-тике колониясы болгондугун далилдеп турат.

                                               

Чагатай

Чагатай – Мавераннахр, Жетисуу жана Чыгыш Түркстанды бийлеген моңгол ханы; Чыңгыз хандын экинчи уулу. 1211-жылы Чыңгыз хандын Кытайга жасаган жүрүшүндө аскер тобун башкарган. 1219–21-жылы Орто Азияда согушуп, башка бир туугандары менен бирге Хорезмди басып алган. Чагатай мурас бөлүштүрүүдө атасынын ээлигинин чыгыштагы уйгурлар өлкөсүнөн Бухарага чейин жана батышта Самаркан жерлерин алган. 1226-жылдан Кыргызстандын аймагы Ч-дын бийлиги астында болгон. Диний саясаты жагынан алганда моңголдор эч кимге кысым жасаган эмес. Теңир-Тоо калкы ислам, несториан, бутпарас жана башка диндерди эркин тут ...

                                               

Кыргызстандын Орусияга каратылышы

Кыргызстандын Орусияга каратылышы жөнүндөгү маселе кыргыз тарыхнаамасындагы ири жана зор илимий проблема болуп саналат. Анын тагдыр чеччү жана геосаясаттык мааниси чоң. Кыргызстан XIX кылымдын 50-70 жылдарында Орусия империясы тарабынан бир тараптуу ыктыярсыз келишимдер, кысым көрсөтүүчү дипломатиялык бүтүмдөр жана айрыкча курал колдонуу менен каратылып алынган. Айрыкча Кыргызстандын түштүк аймактары колониялык экспансия аркылуу куралдын күчү менен тикеден-тике басылып алынган. Кыргызстандын Орусияга каратылышы маселесинин советтик тарыхнаамада изилдениши ХХ кылымдагы кыргыз улуттук тарыхн ...

                                               

Асанканов, Абылабек

Абылабек Асанканов – этнограф тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор, КРнын УИАнын корреспондент мүчѳсү, КРнын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Учурда ал Кыргызстандын УИАсынын Бегимаалы Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнография институтунун директору кызматын аркалап келет.

                                               

Кулакка тартуу

Кулакка тартуу Совет бийлиги 20-жылдардын ичинде кулактарга чектөө саясатын жүргүзсө, 1929-ж.ылы 27-декабрынан "Кулактарды тап катары жоюу" жарыялангандан кийин Кыргызстандагы оокаттуу дыйкандарга кирген кулактарга массалык репрессия баштаган. Чындыгында, Кыргызстанда кулактардын саны өтө аз болгон. 1929-жылы салык эсеби боюнча Кыргызстандын аймагында жалпы дыйкан чарбалардын 1.8%ин түзгөн 3406 гана кулак чарбасы болгон. Жергиликтүү бийлик органдары фактыларды бурмалашып, дыйкандардын 10%ин кулакка тартышкан. Натыйжада, орто дыйкандардын көпчүлүгү, айрым учурда кедей дыйкандар да кулакка т ...

                                               

Курманбек Бакиев

Курманбек Сали уулу Бакиев - Кыргыз Республикасынын экинчи президенти. Ал 2005-2010-жылдары президент болгон. Бийликке 2005-жылдын 24-мартындагы Жалган Куран айдын 24 "Элдик ыңкылаптын" "Жоогазын ыңкылабынын" жеңишинин аркасында келген. Революциянын алгачкы сааттарында президентик милдетти Ишенбай Кадырбеков аткарган, андан соң бул кызматты Бакиев аркалап калган. 2005-жылы июлда Теке айыпрезидент болуп жалпы тикелей шайлоонун натыйжасында шайланган. 2002-жылы айтылуу Аксы окуяларынын маалында өкмөт башчы болгон. 2009-жылы 23-августунда Баш оона айдын 23 Кыргыз Республикасынын Президент шай ...

                                               

Басмачылык

Басмачылык – Орто Азияда Совет бийлигине каршы чыккан реакциячыл кыймыл. Бул кыймыл улуттук-боштондукту көздөгөн максатта жүргүзүлгөн деген да пикирлер бар. Орто Азияда басмачылык 1917-жылы ноябрдын аягынан башталат. Большевиктердин "ар бир улуттун өз тагдырын өзү чечүү укугу" деген ураанынын негизинде Түркстандын улуттук жана клерикалдык партиялары аймакка автономия статусун берүү менен акырындап, Советтик Россиядан чыгарууну көздөшкөн. Ушундай максат менен жалпы мусулмандардын 4 курултайы 26–29-ноябрь 1917-жыл М. Тынышпаев, кийин М. Чокоев башында турган Кокон автономиялуу өкмөтүн өкмөтк ...

                                               

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши - Кыргыз Республикасынын парламенти - мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу милдеттерин жүзөгө ашыруучу өкүлчүлүктүү орган. Жогорку Кеңеш партиялык тизме боюнча беш жылдык мөөнөткө шайлануучу 120 депутаттан турат. Курагы 25тен жаш эмес, шайлоо укугуна ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон жаран, эгерде анын соттолгондугу жоюлбаса же мыйзамда белгиленген тартипте алып салынбаса, Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана албайт. Жогорку ...

                                               

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

АсУКыргыз Республикасынын Өкмөтү - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы. Өкмөт өзүнүн ишинде Конституцияда каралган чектерде Жогорку Кеңешке отчет берет жана анын алдында жооптуу болот. Өкмөттү Премьер-министр башкарат. Өкмөт Премьер-министрден, вице-премьер-министрлерден, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат. Өкмөттүн түзүмү өзүнө министрликтерди жана мамлекеттик комитеттерди камтыйт.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →