Back

ⓘ Кыргыз Улуттук Университети - Кыргыз улуттук агрардык университети, Өзбекстан Улуттук Университети, Кыргыз-Түрк Манас университети, Билим берүү, Кыргызстан ..                                               

Кыргыз улуттук агрардык университети

Кыргыз улуттук агрардык университеттин түптөлүшү өткөн кылымдын 30-жылдарына, Кыргызстандын кайра курулуш мезгилине таандык. Ал жылдардын саясий окуяларынын жыштыгына карабай, Ж.Абдырахманов тарабынан айыл чарбасын түптөөгө жана өнүктүрүүгө көп көңүл бурулган. Жаш республикада абдан оор мезгил эле. Айыл чарбасында малдын башы кескин азайып, табигый өсүү дыйкан чарбаларынын керектөөсүн араң камсыз кылган. Мындай кырдааалда айыл чарба өндүрүшүнө байланыштуу, илимий негизде масалелердин комплексин чечүү зарылдыгы келип чыккан. Билимдүү адистер зарыл болгондуктан, жогорку билимдүү адистерди да ...

                                               

Өзбекстан Улуттук Университети

Улугбек атындагы Өзбекстан Улуттук Университети - Орто Азияда эң эски Советтик университет. Өзбекстандын алдыңкы жогорку окуу жайы. 1918-жылы Ташкенде Элдик университет катары негизделип, 1920-жылдан Түркстан университети, 1923-жылдан Орто Азия коммунисттик университети деп аталган. 1954-жылы В. И. Лениндин ысымы берилген. Бул университетке Орто Азиядагы жергиликтүү улуттардын өкүлдөрү кабыл алынып, жогорку квалификациялуу партиялык, советтик, профсоюздук, комсомолдук адистер жана журналисттер даярдалган. Кыргызстандан да партиялык, советтик, коомдук көп жетекчилер тарбияланып чыккан. 1960 ...

                                               

Кыргыз-Түрк "Манас" университети

Кыргыз-Түрк Манас Университети - 1995 жылы Кыргызстан жана Түркия ортосундагы келишимдердин негизинде Бишкек шаарында курулган. Бүгүнкү күндө бул окуу жайында 5000 ашуун студент билим алууда. Түрк тилдүү элдердин биригиши үчүн алтын көпүрө болуп саналат.

                                               

Философия: энциклопедиялык окуу куралы

Философия: энциклопедиялык окуу куралы - 2004 ж. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору тарабынан чыгарылган "Энциклопедиялык окуу куралдары" сериясынын алкагында чыгарылган тармактык энциклопедиялардын бири. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын философия жана укук институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети биргелешип иштеп чыккан. Башкы редактору - Ү. А. Асанов. Аалиева Г. К. Аалиева Н. К. Аалиева Ш. К. Абдылдаев М. К. Апсаматов А. Акмолдоева Ш. Б. Алымкулов З. Артыкбаев М. Т. Асанбаев А. К. Асанов Ж. Аскар ...

                                               

Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университети

Насирдин Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университети - архитектура, курулуш, экономика, транспорт, экология, компьютердик жаңылануу технологиялары, жана чоң илимий борбор областынын жогорку жана профессионалдык системасындагы базалык жогорку окуу жайы болуп эсептелинет. КМКТАУ 7 институтту, 5 факультетти,3 колледж жана 1 училищени өзүнө камтыйт. Университтте 14 000 ашык студенттер бакалавриат жана магистратура программалары менен окушат. Университетте 46 тармак боюнча эмгектенген адистер иштейт жана 11 миңге жакын студент окуйт. Университеттин коллек ...

                                               

Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети

Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети - Исхак Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети - Кыргызстандагы туңгуч техникалык жогорку окуу жайы. 1954-жылы Фрунзе азыркы Бишкек шаарында Фрунзедеги Политехникалык Институт катары түзүлгөн. 2004-жылы Кыргыз Техникалык Университетинин 50 жылдык мааракесинде, Кыргыз Республикасынын тунгуч Президенттинин жарлыгы менен, Кыргыз Улуттук Техникалык Университет макамын алган. 2005-жылы кайрадан Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университет деп атын озгорткон. 1992-жылдын августуна чейин Фрунзе Политехникалык Институту, Бишкек Политехн ...

                                               

Кыргыз-Россия славян университети Б. Ельцин атындагы (КРСУ)

Кыргыз-Россия славян университети Б. Ельцин атындагы - эл аралык жогорку окуу жайы. 1993-жылы Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын ортосундагы кызматташтык жана эки тараптуу достук, жардамдашуу келишиминин негизинде түзүлгөн. Өкмөт аралык макулдашууга ылайык университет жана эки мамлекеттик ортосундагы мамлекеттик жогорку окуу жай – Орусия Федерациясы жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамлекет жогорку окуу жайы. Окуу пландары эки мамлекеттин билим берүү стандартынын негизинде түзүлгөн. Бүтүрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын мамлекеттик үлгүсүндө ...

                                               

Кыргыз улуттук аттестациялоо комиссиясы

Кыргыз улуттук аттестациялоо комиссиясы – илим жана илимий педагогикалык адистердин илимий даражасын жана илимдин наамын тейлөөчү мамлекеттик. орган. 1992-жылы түзүлүп, Жогорку аттестациялык комиссия деп аталган. 1998-жылдан Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялоо комиссиясы аталып, Президенттин карамагына өткөн. Комиссиянын уюштуруучусу жана төрагасы академик Ү.А.Асанов.

                                               

Билим берүү

Билим берүү - – системалуу илим билимдерди берүү жана алуу процесси. Билим берүү мазмуну боюнча эң татаал түшүнүктөрдүн катарына кирет. Биринчиден, билим алуу кандайдыр бир көлөмдөгү жана сапаттагы билимдерди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү өздөштүрүү; экинчиден, билим берүү – белгилүү бир тартипте уюштурулган окутуу процесси жана инсандын калыптанышы, өнүгүшү; үчүнчүдөн, билим берүү – билимдерди алууга жана берүүгө багытталган адамдардын аракеттеринин системасы катары каралат. Күндөлүк турмуштан байкалгандай, "билим берүү" термини биз элестеткен кеңири мазмунду толук чагылдыра албайт. Анткен ...

                                               

Жогорку окуу жайы

Жогорку окуу жайлар – орто билимдин жана атайын орто билимдин негизинде терең пайдубалдуу билимге ээ жогорку квалификациялуу атайын адистерди даярдоочу окуу-тарбия мекемелери. Жогорку окуу жайлар көп тармактуу жана көп баскычтуу билим берет. Алар негизинен университтер жана адистештирилген институттар, академиялар ж. б. турат. Университтер жогорку даражалуу жана квалификациялуу окутуучулар жана профессорлор менен камсыз болушуна жараша илимдин бакалаврдык, магистрдик, кандидаттык жана докторлук даражаларын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары өнөр жайдын, маданияттын жана коомдук жашоо- ...

                                               

Кыргызстан

Кыргызстан, расмий түрдө Кыргыз Республикасы - Борбордук Азияда жайгашкан мамлекет. Түндүктө Казакстан, батышта жана түштүк-батышта Өзбекстан, түштүк-батышта Тажикстан жана чыгышта Кытай менен чектешет. Кыргызстан ― басымдуу аймагы тоолуу аймактарды камтыган, деңизге чыга турчу жери жок өлкө. Кыргызстан - унитардык, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, президенттик мамлекет. Борбор шаары - Бишкек, калк боюнча республиканын эң ири шаары. Анын туруктуу калкы 1 миллион адамдан ашат. Өлкөдөгү турукту калктын саны 2021-жылдын башына карата баалоо боюнча 6.6 миллион ашуун адам түзөт. Кыргызст ...

                                               

Экономика университети

Экономика университети, Кыргыз Экономика университети М. Рыскулбеков атындагы - мамлекеттик адистештирилген жогорку окуу жайы. 1954-ж. ачылып, Фрунзе советтик соода техникуму деп аталган. 1999-ж. Бишкек мамлекеттик экономика университети аталып, институтстатусу берилген. 2007-ж. Кыргыз экономика университети болуп өзгөрүлгөн. Окутуунун негизги профилдери: менежмент жана башкаруу, жеңил жана тамак-аш өнөр жай, социалдык чөйрө, техника жана технология, тейлөө чөйрөсү, экономика жана финансы ж. б. Университет магистрант жана жогорку квалификациялуу адистерди, бакалаврларды даярдоо менен катар ...

                                               

Акунов, Аалыбек

Акунов, Аалыбек – белгилүү кыргыз саясат таануучусу, окумуштуу. Тарых жана саясат таануу илиминин доктору, профессор. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин мурдагы ректору, ага чейин - аталган университеттин институт директору. Учурда Исхак Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин кафедра башчысы.

                                               

Бакашова, Жылдыз Кемеловна

Жылдыз Кемеловна Бакашова – кыргызстандык таанымал адабиятчы, журналист-педагог айым, филология илимдеринин доктору, профессор.

                                               

Вячеслав Шаповалов

Акын, котормочу, адабиятчы Шаповалов Вячеслав Иванович Фрунзе шаарында 1947-жылы бештин айынын 28 туулган. 1971-жылы КМУнун филология факультетин бүтүргөн. 1975-жылдан КСРБнин 50 жылдыгы атындагы КМУнун орус адабиятынын теориясы жана тарыхы кафедрасы-нын стажер-изилдөөчүсү, 1976–1979-жж. анын аспиранты болгон. Филология илимдеринин доктору. Профессор. Эмгек жолун 1971-жылы Пржевальск пединститутунун окутуучусу болуп иштөө менен баштаган. 1979-жылдан КСРБнин 50 жылдыгы атындагы КМУнун орус адабиятынын теориясы жана тарыхы кафедрасынын окутуучусу, улук окутуучусу, 1982-жылдан кафедранын доце ...

                                               

Жаныбекова, Кайрыкан Расуловна

Кайрыкан Расуловна Жаныбекова – заманбап кыргыз тарыхчысы, этнограф, тарых илимдеринин кандидаты. Кайрыкан Жаныбекова енисей кыргыздары, енисей Кыргыз каганатынын тарыхы, кыргыз коомундагы саясий-социалдык, экономикалык жана маданий алакаларын, мамлекеттик-башкаруу системасын, коомдук институттардын өнүгүү жүрүмүн, Энесай кыргыздарынын кошуна элдер жана мамлекеттер менен байланыштарын, дипломатиялык алакаларын изилдеп келет. Енисей кыргыздарынын түз урпактары болгон хакас этнографиялык топтору, тувалар жана алтайлыктардын кыргыздар менен этногенетикалык, этномаданий алакаларын изилдейт. Бу ...

                                               

Жолдубаев, Темирбек Жукешович

Темирбек Жукешович Жолдубаев айынын 2синде туулган) - Кыргызстандагы заманбап жазуучулардын бири, ишкер.

                                               

Кененсариев Ташманбет

Кененсариев Ташманбет ; 1949-жылы туулган, Жалал-Абад дубаны, Аксы ооданы, Кара-Суу айылы) – тарых илиминин доктору, профессор. 2014-жылдан тартып Кыргызстандын борбору Бишкектеги И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору болуп иштейт. Кыргызстандын XIX кылымдагы тарыхы, Кыргызстандын Орусияга каратылышы, Кокон хандыгынын тарыхы боюнча адистердин бири. Кыргыз тарыхынын байыркы мезгилдерден ушул күнгө чейинки актуалдуу маселелери, санжыралар, түрк элдеринин дүйнө цивилизациясындагы орду, Манас баатырдын тарыхый чындыгы сыяктуу илимий маселелер боюнча изилдөөлөрү бар.

                                               

Оторбаев Кайып

Кайып Оторбаев – кыргыз элинин көрүнүктүү окумуштусу жана коомдук ишкери. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз СССР илимдерине эмгек сиңирген ишмер, география илимдеринин доктору, профессор, СССР географиялык коомунун ардактуу мүчөсү, Кыргызстан спортунун ардагери.

                                               

Урстанбеков, Бейше

Урстанбеков Бейше – кыргыздын таанымал тарыхчысы, педагогу, археология сабагы боюнча адис, кесиптик-техникалык билим берүү тармагынын иликтөөчүсү, доцент, тарых илимдеринин кандидаты.

                                               

Өмүрзаков Садыбакас

Садыбакас Өмүрзаков – Кыргызстандагы таанымал илимпоз, география илимдеринин кандидаты, картография жана географиялык ачылыштар тарыхы боюнча ири адис, географ-окумуштуу.

                                               

Өскөналиев, Эркалы

Эркалы Өскөналиев Кыргызстандын Нарын облусуна караштуу Жумгал районундагы Кабак айылында 1958-жылы 9-августта туулган. 1980-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Эмгек жолун Жумгал райондук "Демилге" гезитинин редакциясында кабарчы болуудан баштаган. 1982-1985-жж. Компартиянын Жумгал райкомунун идеология бөлүмүндө инструктор болгон. 1985-1987-жж. Советтик Армияда рота командиринин саясий иштер боюнча орунбасары катары кызматын өтөгөн. 1987-1990-жж. Компартиянын Жумгал райкомунун уюштуруу бөлүмүндө инструктор болгон. 1990-1992-жж. Жумгал райондук "Демилге" ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →